1398/02/06 2019/04/26

ENGLISH
ی
ی ی ی ی ی ی ی ی ی
  ی
ϐ
ی
18. ی ی ی ... [1] /30
ی: 1028

‌ی ی

     ((ی ) Ȑ: ی ی )     

ی:  

     : ی [2].

     ی ی ی ی ی‌ ی‌ϡ : (ی ) ی ی ی ی ی ‌ی ‌ی ی .

     ی ی ‌ی ی ی ϡ ی ی .

     ی [3] () ‌.[4] ی ی‌ی ǘ ی ی ی ی‌ ǘ . ǘ ی ی .

     ی : (ی ) یی ǘ یی‌ یی‌ Ȑ.

     ی ی Ȑی.

     ی ی ی ی‌. ی ی یی یی ی . ی ی ی‌: (ی ) ی ی ی ی .

      ‌ ی ی ی Ϻ ی ی ی ‌ ‌ی ی ی ʡ ی ی ی یی ی‌ϡ ی ‌ ی ی‌.

     ‌ ی ی ʡ ی ‌ ʡ ی ‌ی . یی ‌ی ‌ یϡ ی ‌ی ‌ی ‌ی ی ی ی .

     ی‌ی ϡ ی ی‌ی: ( ی ...) یی ((ی ) Ȑ: ی ی ).

 


[1] : Ȑ /  ی: /  ی: / : ی

[2] ی .

[3] ی ی ǘ .

[4] ǘ .
یی ی ی.
*
*
*
*

*

* یی ی

1397 . ی И .
یی :