1398/02/06 2019/04/26

ENGLISH
ی
ی ی ی ی ی ی ی ی ی
  ی
ϐ
ی
3. ی ی ی (ی ی 48 148 )
ی: 18271

: (... ی ی یی Ȑیی... ) 
ǎ: : یی Ȑیی ( یی) ی: یی‌ ی: ی ‌ی ی ی ی ی یی یی ‌ی ی юیی یی یی ی ی ی ϡ ی ی‌ی ی ی ی ی ‌ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ʡ ی юی ی ی یی . ی ی ی یی ی ی ی ی ϐ یی ی ی ی ی ی . یی: ( ) یی یی یϐ یی یϐ ϐ . ی ‌ی ی ی 11 ی ی ی یی ی ϡ ی یی یϐ ی ѐی ی یی. ( یی ی ... ) ی یی ی ی یی ی‌ی ی یϐ یی ی ی
یی ی ی.
*
*
*
*

*

* یی ی

1397 . ی И .
یی :