1398/03/26 2019/06/16

ENGLISH
ی
ی ی ی ی ی ی ی ی ی
  ی
ϐ
ی
ی
ی: 2206

ی

ی یԐ ϐ یǐ ی() ی یی ی ی ی .

:

ی ی ѡ ی ی ی ی ی یی ی ی یی یی یی ی ی ی یی یی ی .

یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ȡ ی ی یی ی ی ϐ یی ی ی ی Ӂ ی یی ی ی ی ʡ ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی :

1- ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی.
2- یی یی ی ی یی یی ʡ ی Ґی .
3- ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ‌ی ی ی ی ی.
4- یی ی‌ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی‌ی ی ی ی یی‌ .
5- ی ی ی یی ی ی ی ی ی . یی ی ی‌ی ی ی ی ی ی .
6- یی یی ی ی ی یϡ э ی ی ی .

:
ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی. ی ϡ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی Ԑی ی ی ی ی ی.

یϐ یی یϡ ی ی یی یی یی ʡ ی ی یѡ ʡ ....... ی ی .

یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی ѐ ی یی ی ѐ ی ی ی ی ی () ی ی ی ( ی ) : ی ѡ ی ی ی ی ی یی ی.

ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ... ی ی ϡ ی ی ی ی ی یϡ ی یی ی ی ی ی ی ی.

ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی 80 ی یی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی .

ǡ ی ی ی ϡ ی 34 ی ی ی ( ی ی )

3 ی ( ی ). ( ی ی ی ) ی ( ی ی ) ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی 4 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی: ی ی ی ... ی یی ی ʐ ی ی 9 . ی ǡ ی ی ݡ ی ی ی ی یی ی ی .

یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی یی ی ی ѐ ی. ی ‌ی ی ی یی ی ی . ی ی ی یی ʐ ی یی ی ی یی ی ی. ی ی ی ( ی ی ی ی ) ǐ ی ی () ی یی ی ی ǡ ی ی ی ی یϡ ی ی ی یی ی ی ʐ ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی (ی ) ϡ ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی‌ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی .
یی ی ی.
*
*
*
*

*

* یی ی

1397 . ی И .
یی :