1398/02/29 2019/05/19

ENGLISH
ی
ی ی ی ی ی ی ی ی ی
  ی
ϐ
ی
18. یϐی ی
ی: 2755

ی 16/5/85

ی ... ی ی ی ی

یϐی ی

ی ی ی 1341 ی

یی ی ی ی ی ی ی ‌ی ϐی ی. ‌ی ی ی ی ی ی ی‌ی . 75 ی ی ی ی.

  ی‌ی ی ȐییϿ

یی ی ی ی 58 ی . ی یی ی ی ǐ. ی ی یی ی ی ی ی. 1 2 ی 3 ی ی ی Ԑ یی ی ی ی .

ی یی ی ی

77 ی ی ی .

یی ی ȐییϿ

ǐیی ی ی Ԑ ی ی Ӂ ی ی ی ی ی ی ی .

ϡ ی ی ی ѐ ی یی .

ی ی ی ی ی ی

ی ‌ی ی ی ی ی یی یϡ ی ‌ی ی یی. ی‌ی ی ی ‌ی ی ی ی .1- ی ی 2 ی ی 3 - ی 4- ی ی 5- 6- ی‌ی ϡ ییѡ ‌ی ی. ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی .

ی ی ی ѐ یϡ ی ‌ی ی یی یی

ی ϡ ی ی ǐ ی ϡ ی ی ی ی‌ی ʡ ی ی ی‌ی ی ی ی. ی ی یی ی ‌ی ی ی‌ی : 1- ‌یی ‌یی ی .2- ‌یی ی ی ی ی ی یی ی ‌ی ی یی ی ی ی. ی ی ی 65 66 ی ی 65 ی ی ی ی ی یϐی ‌ ی 66 ی یی ی ی یϐی ی ی یی .

ی یϐی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی یی ‌یی ی ی ی ی‌ی ʡ ی ‌ یی ی ی یی ییی ی ϡ ی ی ی ی .

یی ی ی یϡ ی یی ی یی یی

ѐ ی ی ‌ ی ‌ی ‌ی . ی () ی ییی ی. ... ی یی ѐ ‌ی ‌ی ی ی . ی ѐ ‌یی ی ی ی ی ϡ یی ی ی .
یی ی ی.
*
*
*
*

*

* یی ی

1397 . ی И .
یی :