ی ی ی ی ی ی ی ی ی
: 1396/12/05 2018/02/24
8. یی ی ی ی 95.1.1         7. ی          6. ی          5. ی ی ی!         4. ی ی ی (1)         18. یϐی ی         17. ی ی ϐی         16.          15. ی ی͡ ی ی         14. ی         13. ѐی ی ی ی ی ی ی         12. ی          11. ی () ی         10. ی ی ǐ ی ی ی ی         9. یی ی یی ی ی ޝی ی          8. ی ی ی ی          7. ی ی ی ی          6. ی ی ی          5. ی ی ی          4. ی ی ی         
   


18. یϐی ی

ی: 2462


ی 16/5/85

ی ... ی ی ی ی

یϐی ی

ی ی ی 1341 ی

یی ی ی ی ی ی ی ‌ی ϐی ی. ‌ی ی ی ی ی ی ی‌ی . 75 ی ی ی ی.

  ی‌ی ی ȐییϿ

یی ی ی ی 58 ی . ی یی ی ی ǐ. ی ی یی ی ی ی ی. 1 2 ی 3 ی ی ی Ԑ یی ی ی ی .

ی یی ی ی

77 ی ی ی .

یی ی ȐییϿ

ǐیی ی ی Ԑ ی ی Ӂ ی ی ی ی ی ی ی .

ϡ ی ی ی ѐ ی یی .

ی ی ی ی ی ی

ی ‌ی ی ی ی ی یی یϡ ی ‌ی ی یی. ی‌ی ی ی ‌ی ی ی ی .1- ی ی 2 ی ی 3 - ی 4- ی ی 5- 6- ی‌ی ϡ ییѡ ‌ی ی. ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی .

ی ی ی ѐ یϡ ی ‌ی ی یی یی

ی ϡ ی ی ǐ ی ϡ ی ی ی ی‌ی ʡ ی ی ی‌ی ی ی ی. ی ی یی ی ‌ی ی ی‌ی : 1- ‌یی ‌یی ی .2- ‌یی ی ی ی ی ی یی ی ‌ی ی یی ی ی ی. ی ی ی 65 66 ی ی 65 ی ی ی ی ی یϐی ‌ ی 66 ی یی ی ی یϐی ی ی یی .

ی یϐی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی یی ‌یی ی ی ی ی‌ی ʡ ی ‌ یی ی ی یی ییی ی ϡ ی ی ی ی .

یی ی ی یϡ ی یی ی یی یی

ѐ ی ی ‌ ی ‌ی ‌ی . ی () ی ییی ی. ... ی یی ѐ ‌ی ‌ی ی ی . ی ѐ ‌یی ی ی ی ی ϡ یی ی ی .

یی ی ی.
*
*
*
*

*

* یی ی