1397/02/04 2018/04/24

ENGLISH
ی
ی ی ی ی ی ی ی ی ی           ی () ی ی !           ی ی ی ی ی           یی ی ی ی ی           ی ی: یی ی ی ی / ی یی ی           8. یی ی ی ی 95.1.1           7. ی           6. ی           5. ی ی ی!           4. ی ی ی (1)           18. یϐی ی           17. ی ی ϐی           16.           15. ی ی͡ ی ی           14. ی           13. ѐی ی ی ی ی ی ی           12. ی           11. ی () ی           10. ی ی ǐ ی ی ی ی           9. یی ی یی ی ی ޝی ی           8. ی ی ی ی
  ی
ϐ
ی
9. یی ی یی ی ی ޝی ی
ی: 3798

ی 15/7/85

ی ی ی:

یی ی یی ی ی ‌ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی () ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ʐی ϐی ی. ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی‌ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ‌یی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ‌ی ی ی . ی ی یی ی یی.

ی 228234235 ی ی ی یی

1- ǐ ی ی ی ی ی ʐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʐی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی یی ی ǐ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ǐ ی ی ی ی یی.

ی ی یی . ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ‌ی ی ‌ی ی ی ‌ ی یی.

یی ی ی ‌ ی ԁی یی ... یی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ǐ ی‌ ی ی ی ی ی ی ی یی ی‌ یی ی ی ‌ی ی . ی ی ی ی ی ی ی .

1- ‌ ی ی یی ی ی ی ی ی

2- ی ی ی ی ی.

3- ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ϐی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی .
1.
2.181.107.113
. ی ی ی .
یی ی ی.
*
*
*
*

*

* یی ی

1397 . ی И .
یی :